Menüler kısmından ayarlayınız.

ŞİİR HAYATTIR

anadolusairleri.com

00:00 / 00:00

İSTEMEM ŞİİRİ

EY GÖNÜL

HAN DUVARLARI/F.N.ÇAMLIBEL

ALLAH RAHMET EYLESİN

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Bu Dünyada Baki Kalan Öğünsün

İster ihtiyar ol ister nevcivan
Bu dünyada bâkî kalan öğünsün
Meraksız fikirsiz gamsız her zaman
Bir ömür  şâd olup gülen öğünsün

Müddet ki Hazret-i Ademden beri
Okunmaz defteri bilinmez sırrı
Bu dünyadan gitti nice bin biri
Ahretten dünyaya gelen öğünsün

Sefil Şenlik der ki bu dünya fâni
İskender Ürüstem Süleyman hani
Ecel pazarından kurtaran canı
Azrailden mühlet alan öğünsün

Çıldırlı Aşık Şenlik

HAYALLER HER ZAMAN YARIDA KALIR
Bu dünyanın makus talihi böyle
Hayaller her zaman yarıda kalır
Tamamlanmış olan var mı sen söyle
Hayaller her zaman yarıda kalır

Kah olur gönülde aşkı var etmez
Kah olur aşkını sana yar etmez
Kaderin İşine Akıl Kar etmez
Hayaller her zaman yarıda kalır

Ne çılgınlık ne de cinnet olurdu
Sanma aşıklarda minnet olurdu
Aksi halde dünya cennet olurdu
Hayaller her zaman yarıda kalır
U. IŞILAK


SORULAR
Geçmişten geleceğe uzanan
Bir yolun neresindeyim ?
Daha hangi dağ ve engelli yollardan
Çıplak ayaklarla gideceğim ?

Bu gün bir son, yoksa bir başlangıç mı ?
Daha kaderin hangi çilesini öreceğim ?
Uzak uzak yollar, çizgi çizgi önümde,
Tercihi kader mi yapacak, ben mi vereceğim ?

Kanımı, göz yaşımı, istikbalimi, yıllarımı
Ben kimden isteyeceğim ?
Maznun mu, masum muyum ?
Hesabını Allah’a, Allah’a, Allah’a vereceğim

 

Ne Sandın-İbrahim SAYAR

Dil ne bilir, şekeri , şerbeti,
Aldıgın lezzeti,baldan mı sandın!
Ne arı ,ne de ağaç verir nimeti
Elmayı ,narı daldan mı sandın!

 

Baharı gönderir al gelin gibi,
Bir hazine ki görünmez dibi,
O Cemil’dir Cemal O’nun tecellisi
Güzeli yeşilden, aldan mı sandın!

 

Çok istesen de inadın olmaz,
Takdirden öte muradın olmaz,
O uçurursa, senin kanadın olmaz,
Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın!

 

DEVAMI

Ağla Gözüm Ağla

Ağla gözüm ağla, gülmezem ayruk
Gönül dosta gider, gelmezem ayruk
Ne gam bunda bana, bin gez ölürsem
Anda ölüm olmaz, ölmezem ayruk

Yansın canım, yansın aşkın oduna
Aksın kanlı yaşım aksın, silmezem ayruk

Göyündüm aşk ile, ta kül olunca
Boyandım rengine, solmazam ayruk

Beni irşat eden mürşid-i kamil
Yeter, bir el almazam ayruk

Varlığım yokluğa denişmişem ben,
Bugün, cana, başa kalmazam ayruk

Fenadan bekaya göç eyler olduk
Yüneldim şol yola, dönmezem ayruk

Muhabbet bahrinin gavvası oldum,
Gerekmez, Ceyhuna dalmazam ayruk

Dilerim fazlından ayırmayasın
Hocam, senden özge sevmezem ayruk

Söyler aşık dilinden bunları Yunus
Eğer aşık isem, ölmezem ayruk

Yunus Emre

Bir Gün

Vaktinize hazır olun,
Ecel varır gelir Birgün
Emanettir kuşa canın
Sahib vardır alır birgün
Nice bin kerre kaçarsın
yedi deryalar geçersin
pervaz vuruban kaçarsın
Ecel seni bulur birgün

iş bu meclie gelmeyen
anıp nasihat almayan
eliften bayı bilmeyen
okur kişi olur birgün

tutmaz olur tutan eller
çürür şu söyleyen diller
sevip kazandıgın mallar
varislere kalır birgün

Yunus sözün bunu söyler
aşkın Deryasını boylar
Şu yüce köşkler saraylar
Viran olur kalır Bİrgün!

Yunus Emre