Menüler kısmından ayarlayınız.

Aşık ÇAĞLARİ(Muammer ÇALAR)

İnsanca bir duruş HAYAT… HOŞGÖRÜ VE ÇAĞLARİ…..

Çağlar’inin asıl adı Muammer Çalar 15 Mart 1965 Karaman Morcalı köyünde dünya’ya geldi. İlkokulu doğduğu köyde bitirdi,1980 yılında işci ailesi olarak Hollanda’ya gelip yerleşti. Eserlerinin bir bölümünü bir kitapta toplayan Çağlari’nin üçüncü Albümü de piyasaya çıkmak üzere. 1987 de Konya aşıklar bayramında kendisine bir ödül ve Çağlari mahlası verildi

Aşık Çağlarinin üçüncü albümü hazır durumda zevkle dinledim bu değerli ozanı, bir ve ikinci albümünden daha özenli ve düzenli hazırlanmış
Umarım hak ettiği, beklediği ilgiyi, değeri görür..Çağlari geleneksel şiirin dil, anlatım, ölçü anlayışından ayrılmadan aşk, doğa, özlem, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir şiirlerinde, türkülerinde. Aşık edebiyatının özelliği ve sadeliğiyle yazılmış, zengin ve güçlü bir şiir sunuyor bizlere.
Çağlari şiirlerinde edebiyat geleneklerine uygun olarak, süsten uzak, açık, net, anlaşılır bir dil kullanmış. Deyiş ve toplumsal yergi içerikli şiirleriyle de halk şiirinin ustalarından sayılır Çağlari..
Aşıklık ve halk ozanlığı Anadolu da toplumun öncüsü olmuş bir gelenek, Kaynağını geleneklerden, halkın kültüründen alan bir edebiyat, halka mal olmuş bir kültürdür.
Çağlari de yaşamını halkla birlikte idame ettiren, sazıyla sözüyle halkın sesini yüreğinde çağıldayan güçlü bir Ozan.
Biçim, konular, duyarlıklar bakımından da halk kültürüne, halkın hayatına sıkı sıkıya bağlı Aşık Çağlari’nin şiirleri, türküleri.

Âşık edebiyatının kaynağı, İslamiyet’in kabulünden önceki Sözlü Edebiyat’tır. 15. yy’dan sonra gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Şiirini, aşk, doğa, kahramanlık gibi konularda, sazıyla birlikte söyleyen şairlere İslâm’dan önce ‘ozan’, ‘baksı’, ‘kam’ ‘oyun’ denilirken, İslâm’ın kabulünden sonra ‘âşık’ ya da ‘saz şairi’ denmiştir. Bu âşıkların oluşturduğu edebiyata da ‘âşık tarzı Türk edebiyatı’ denir. Âşık edebiyatı şiirden ibarettir. Bu şiir din dışı bir şiirdir; âşık da denilen şairlerin kopuz, bağlama, cura, tambura eşliğinde söyledikleri sözlü-besteli edebiyat türüdür”.
İşin aslına bakılırsa, ozanlık geleneği Şamanlık geleneğiyle eşanlamlı olarak yazılır Şaman hocalarının aynı zamanda birer ozan oldukları artık biliniyor Nereden ba-karsan bak, MÖ 5 yüzyıllara kadar uzanan bir geçmişten söz etmek gerekiyor…
Âşıklık geleneği, kültür varlığımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Âşıklık çağlar süren deneyimlerden geçerek biçimlenmiş, kendine özgü icra töresi, geleneğe dayalı yapısı, âşık olmak, âşıklığı sürdürmek için uyulması gereken kuralları olan bir gelenektir. Âşık edebiyatı, ozan – baksı geleneğinin Anadolu’da yaşama biçiminin değişimiyle ortadan kalkması üzerine oluşmuştur.Âşıklık geleneğinde sazlı (telden), sazsız (dilden), doğaçlama yoluyla, kalemle (yazarak) veya birkaç özelliği birden taşıyan geleneğe bağlı olarak şiir söyleyenlere ‘âşık’, bu söyleme biçimine ‘âşıklık – âşıklama’, âşıkları yönlendiren kurallar bütününe de ‘âşıklık geleneği’ adı verilir.
Çağlar’inin kendi deyimiyle “ Ozanlık bir mertebedir, layık olmaksa meşakkatli, zor bir iş. Ticari bir amacım yok, her halk Ozan’ının buluşmak istediği yer, insanın gönlüdür, kalbidir, sevgisidir. Çünkü Ozanlık geleneğinde tabiat sevgisi, halk sevgisi, vatan sevgisi, hak sevgisi vardır. Dünya var oldukça halkın ozanları da olacaktır. Gurbette yaşadığım için Gurbetçi ozan diyorlar, varsın desinler ben işime bakarım”. Demekle yet’iniyor Aşık Çağlari.
Ozan deyince özgür düşünen, düşündüklerini özgürce haykırıp yolsuzluklara, haksızlıklara da baş kaldırandır. 13 ve 14.yüzyıla ilişkin halkın tarihinde Yunus, Aşık Paşa, Kaygusuz gibi ozanların şiirlerinden başka neler gelmiştir günümüze
Halk şiiri sadeliğine rağmen bir ustalık, maharet ve güçlü bir deyiş kabiliyeti gerektirir… Aşık Çağlari, söylediği türkülerde sevinci, kederi, özlemi dile getirir yanık yanık, sazıyla türküleri konuşturur adeta…Şiirinde duyguları , özlemleri, acıları dile getirse de zaman zaman ince bir seziş espri duyarlılığı da kendini gösterir.Çağlari yüreğini güzelliklerle bezemiş güler yüzlü, dost, tatlı dilli, hayırsever, misafirperver dost bir insan. Hasreti gönlünde duman duman tütse de gurbet ellerde, yaşama sevincini, dostluğa, doğaya, vatana olan sevgisini yüceltir hep.Karekteridir hoşgörü, doğa ve insan sevgisi, Mevlana tutkunu bir ozan.Her ozan yetiştiği ortamın kültürünü yansıtır. Çağlariye hasret türkülerini söyleten etkenin en etkini kuşkusuz gurbettir. Ekmek parası için yadelerde yaşamak zorunda kalanların arkada bıraktıkları ana, baba, eş ve çocuklar mektuplar bekler, para bekler acıdır ama Çağlari bunları hem yaşamış hem de gurbetdaşlarının kederine, efkarına tanık olmuştur.Sazının mızrabı hasret teline vurdukça dağlara vurur yankısı, sevgililerin, hasret çekenlerin aynası olur. Yıllara vurur kıvrıklaşır, yakar yanar yankılanır dağlarda, ovalarda…. Gurbette hasret çekenlerin derdini, efkarını arzı hal eyler.., Hasret çekenlerin duygularına tercüman olur. Kimi zaman gözyaşı olur yanaklarda süzülür, kimi zaman teselli olur yüreklere serpilir türkü türkü…

Daha önceki bir yazımda da sözünü ettiğim gibi Aşık Çağlari, ”sevgisi, saygısı, alçak gönüllülüğü, bilgeliği ve dost canlısı tavırlarıyla, düşmanlığın, kinin ya da ucuz popilistliğin derin çukuruna gömülmüş, ucuz politikalarla çevresindeki insanları çekip çeviren ve alabildiğine kullanan hırs küpüne dönmüş zavallı insan tipinden çok uzak. Çağlari sazıyla sözüyle davudi sesiyle bence tam bir halk ozanı halk adamı. İfksan kurumu çerçevesinde ortaya koyduğu düşünceler ve şimdiye kadar büyük bir emek ve özveriyle oluşturduğu halk ozan ve halk edebiyatıyla ilgili bilgi belge ve eserleriyle belki de şimdiye kadar oluşturulan en büyük arşive sahip.Aşık Çağlari’nin hayatında, Türklerinde içtenliğin, güzelliğin, temiz duyguların ve bir yüreğin insanca vuruşu var.Ve bu öylece kimliğine sinmiştir bu duruş.… HAYAT… HOŞGÖRÜ VE ÇAĞLARİ…..

Yayınlanmış Eserleri

1997 Hoşgörü 1 Müzik Albümü
2004 Hoşgörü 2 Müzik Albümü
2004 Gurbetten sılaya Şiir kitabı
2010 Hoşgörü 3 Müzik Albümü
2014 Hoşgörü 4 Müzik Albümü
2016 Hoşgörü 5 Müzik Albümü
2017 Hoşgörü 6 Müzik Albümü
2018 Şehriyar Çağlarinin hayatı ve çalışmaları Kitap
Albümlerine ulaşabilmek için aşağıdaki linkleri kullanınız.
www.caglari.com Online müzik Shop

BAZI ESERLERİ -– Yunus Emre-m 

Şehri Yar

El Aldı Gitti

Allah Aşkına

Ya Bir Haber Gönder

Başımda Sevdanın Yeli

Kapandı Gönül Defteri

EL ALDI GİTTİ

Dünya Senin Olsa Ne Yazar 

İnsanlığın sırrına hiç varamadın
Gariplerin yarasını saramadın
Viran gönüllerde yuva kuramadın
Dünya senin olsa ne yazar.
Son köşkün iki metrelik bir mezar
****
Böbürlenme boşyere malın mülkünle
Karun kadar zengin olsanda nafile
Sarıp götüremezsin ki kefenine
Dünya senin olsa ne yazar.
Son köşkün iki metrelik bir mezar
****
Çağlarim Derki: gelen gider bu handan
Ne bıraktın ki ne okunsun ardından
Ayırmasın Mevlam bizi din imandan
Dünya senin olsa ne yazar.
Son köşkün iki metrelik bir mezar
****
Aşık Çağlari.M.Çalar
09-12-2020


AĞLASIN DAĞLAR
Sazım alıp gidem karlı dağlara
Garip anam şimdi ağlasın dağlar..
Seherde bir haber salın o yâra
Tarayıp zülfünü bağlasın dağlar..
Aman ne zor imiş yârdan ayrılmak
Sılada sevdiğim ağlasın dağlar..
Hayali gözümde hep ırmak ırmak
Zülfü perişanım çağlasın dağlar.Söz Müzik:Aşık Çağlari -Muammer Çalar
ALbüm:Hoşgörü2 2004Muammer Çalar

Hani Gönlüm Aşık İdin

Hani gönlüm aşık idin bir zaman,
Davasız, dalgasız durgunsun şimdi...
Ey şair ruhlu yar, ey kemter güman,
Aruzsuz, vezinsiz dargınsın şimdi...
****
Gür sesli saz idin sırma tellice,
Bir türkü söylerdin şöyle dillice..
Buğulu gözlerin ıslak millice,
Leylasız, Mecnunsuz kırgınsın şimdi..
****
Yunus idin Tabtuk kapılarında;
Yusuf idin aşkın tapularında;
Poyraz eser idin yapılarında;
Ahdsız, amansızca sürgünsün şimdi...
****
Karacoğlan idin Veysele koşan;
Köroğlu olurdun çamlıbel aşan;
Bu senmisin miskin, miskin dolaşan;
Hırkasız, himmetsiz gerginsin şimdi..
****
Gülistanda güldün yaprak açardın,
Arı gibi çiçek çiçek uçardın,
Eyüb’un misali düşkün naçarsın,
Devasız, dermansız vurgunsun şimdi...
****
Aşık isen hakka susamazsın sen
Aşk elinden uzak kaçamazsın sen
Kırıp dertli sazın atamazsın sen
Usulsüz, uslüpsüz yorgunsun şimdi...
****
Çağlarim der: çağlamadan akılmaz
Akmayan pınarın suyu alınmaz
Kader deyip yan gelip de yatılmaz
Boransız, bulutsuz kurgunsun şimdi.
****
Söz Müzik:Aşık Çağlari -Muammer Çalar

BİLSE İDİM ÖLÜM VAR

Bilse idim ölüm var şu dünyada
Taş üstüne taş koymazdım vallahi ,tövbe billahi
Yıla benzer bir an olan rüyada
Düş üstüne düş kurmazdım vallahi,tövbe billahi
****
Tamah deryasına yanıldım daldım
Kendimi cihana hükümdar sandım
Meğer ölüm varmış bildim anladım
İş üstüne iş kurmazdım vallahi,tövbe billahi
****
Beyhude Çağlarim servetin varın
Beş metre kafenmiş dünyada kârın
Atarlar koynuna kara toprağın
Baş üstüne baş vurmazdım vallahi,tövbe billahi
****
6 -2-2018 Aşık Çağlari.M.Çalar
www.caglari.com Online müzik Shop

Muammer Çalar

Gittiği o günden beri
Yüreğim bir yangın yeri
Gözün aydın ey serseri
Kapandı gönül defteri..
***
(nakarat)
Dönmem artık dönmem geri
Olsanda divana deli
Gözün aydın ey sevgili
Kapattım ben o defteri.
***
Son pişmanlık neye yarar
Ömre bedel akla zarar
Çektimlerim yanıma kar
Kapattım ben o defteri..
***
(nk)
Çağlarim der ağlasanda
Fayda vermez sızlasanda
Yanar dağ olup yansanda
Kapandı gönül defteri..
***
(nakarat)
Dönmem artık dönmem geri
Olsanda divana deli
Gözün aydın ey sevgili
Kapattım ben o defteri.

Aşık Çağlari.M.Çalar

TİKA TİK TAK

Dünya denen fani handa
Konakladım yol boyunca
Ne gül oldum nede gonca
Geldi geçti cahal ömrüm

**Nakarat**
Tik taka tik tak.tik taka tik tak
Gül eğlen sen keyfine bak
Gelir geçer ömür bedbah
****
Ömür dediğin nedir ki
Bir kısacık fani rüya
Bazen atlı bazen yaya
Geldi geçti cahal ömrüm

**Nakarat**
Tik taka tik tak.tik taka tik tak
Gül eğlen sen keyfine bak
Gelir geçer ömür bedbah
****
Söz Müzik: Aşık Çağlari.M.Çalar

Zamanı Değil