Menüler kısmından ayarlayınız.

TÜRKÜLERİMİZ VE HİKAYELERİ-Hekimoğlu

Ordu ili Fatsa ilçesine bağlı Yassıtaş köyünde yaşamış olan Hekimoğlu namlı yiğit, değirmende bekçilik yaparak geçimini sağlayan mert bir insandır.
Günün birinde Sefer Ağa adındaki birinin Narin adındaki kızının değirmene bugday öğütmek için gelmesi sonucunda kara sevdaya yakalanır. Hekimoğlu kıza öyle tutulur ki bir türlü aklından çıkaramaz ve işin garip tarafı da Narin adındaki kız başka birisi ile sözlüdür.
Gün gelir Hekimoğlu ile Narin’in aşkı herkes tarafından duyulur. Özellikle Narin’in sözlüsü Kasım bey Narin ile Hekimoğlu’nun buluşmasını, konuşmasını bizzat görür ve bu durumu Sefer Ağaya da haber verir. Ama o anda müdahale etmez gizli bir plan yaparak ônu öldürmek için kendisinin bağ evinde ziyafet vereceğini dolayısıyla Hekimoğlu’nun da gelmesini rica eder. Amacı Hekimoğlu’nu bağ evinde öldürmektir. Bu işi kendisi değil de yakın arkadaşı Yusuf havale ederek Yusuf’un öldürmesini ister. Ancak Hekimoğlu durumu anlayıp kendini korur, bağ evinde Yusufu öldürür. Kasım bey, hem Hekimoğlu’nu öldürtemez, hem de en yakın arkadaşı Yusuf’u ölüme mahkum ettiği için şaşkınlık içinde kalır.

Hekimoğlu bu olay sonrasında oradan uzaklaşarak yeğeni olan Osman’ın yanına kaçar. Dayı, yeğen istemeden de olsa birlikte yaşamak zorunda kalırlar. Böylece hayatta kalmak için avcı ve av rolünü üstlenirler. Hekimoğlu’nu zaptiyeler sürekli yakalamak için uğraşır. Durmadan dağ bayır Hekimoğlu ve yeğeni Osman dolaşır, kaçarlar. Peşlerinde de zaptiyeler her yerde izlerini sürer. Hekimoğlu ve yeğeni kaçar, zaptiyeler onların peşini sürer. Kahramanımız istemeden de olsa bir eşkıyaya kimliğine bürünür ama mertliği, yiğitliği dillerden dillere dolaşan Hekimoğlu nereye giderse, her yerde sevgi ile karşılanır, herkes onlara evini, ocağını açar, ne gerekiyorsa Hekimoğlu’na yardım ederler. Hekimoğlu’na köylüler sevgiyle iyi niyetle yaklaşır, çünkü Hekimoğlu zenginden alır, fakire, garibana dağıtır. Bu yaptığı davranışlara herkes olumlu bakar, bu sebeple de her gittiği yerde korunur, sahip çıkılır.
Ancak Hekimoğlunun bu yaşantısı fazla uzun sürmez. Tepealan köyünün muhtarı Hasan tarafından başta devlet için çalışan gizli elemanlardan olan Aslan beyin kurduğu pusu sonucunda Hekimoğlu ve yeğeni Osman uzun süren çatışma sonucunda ölü olarak ele geçirilirler.
Bu haberi duyan bölge halkı Hekimoğlu ve Osman için yas tutmaya başlar. Hekimoğlu türkü hikayesi de böylece dillerden dillere destan olarak dolaşır. Bu yiğit delikanlının türküsü yapılarak ‘Hekimoğlu Türküsü’ olarak günümüze kadar ulaşır.

Hekimoğlu Türküsünün Sözleri
Hekimoğlu derler
Benim aslıma
Aynalı martini yaptırdım da narinim
Kendi neslime

Konaklar yaptırdım
Mermer direkli
Hekimoğlu geliyor da narinim
Arslan yürekli

Konaklar yaptırdım
Döşedemedim
Ünye Fatsa bir oldu da narinim
Baş edemedim

Ünye Fatsa arası
Ordu da kuruldu
Hekimoğlu dediğin de narinim
o da vuruldu…