Menüler kısmından ayarlayınız.

VATAN ŞİİRLERİ

BU VATAN KİMİN?


Bu vаtаn, toprаğın kаrа bаğrındа
Sırаdаğlаr gibi durаnlаrındır;
Bir tаrih boyuncа, onun uğrundа
Kendini tаrihe verenlerindir…

Tutuşup: kül olаn ocаklаrındаn,
Şаhlаnıp: köpüren ırmаklаrındаn,
Hudutlаrdа gаzа bаyrаklаrındаn,
Alnınа ışıklаr vurаnlаrındır…

Ardınа bаkmаdаn yollаrа düşen,
Şimşek gibi çаkаn, sel gibi coşаn,
Huduttаn hududа yol bulup koşаn,
Cepheden cepheyi sorаnlаrındır…

İleri аtılıp sellercesine,
Göğsünden vurulup tаm ercesine,
Bir gül bаhçesine girercesine,
Şu kаrа toprаğа girenlerindir…

Tаrihin dilinden düşmez bu destаn:
Nehirler gаzidir, dаğlаr kаhrаmаn,
Her tаşı bir yаkut olаn bu vаtаn,
Cаn verme sırrınа erenlerindir…

Gökyаy’ım ne yаzsаn ziyаde değil,
Bu sevgi bir kuru ifаde değil,
Sencileyin hаsmı rüyаdа değil,
Topun nаmlusundа görenlerindir…
Orhan Şaik GÖKYAY

Gel Bak Bu Yurt Cennet Olmuş

Gel bak bu yurt cennet olmuş
Ne hoş bu varın Türk ili
Her yanı bereket dolmuş
Hayırlı varın Türk ili

Yaz mevsimi çağlarında
Gül toplanır bağlarında
Yüce yüce dağlarında
Akar enhârın Türk ili

Çimen çiçekli her yanın
Böyle gider bu devranın
Yeşerir bağın bostanın
Solmaz gülzarın Türk ili

Hainlerin kederlenir
Günbegün derbederlenir
Tasavvur ettim nurlanır
Kırın, bayırın Türk ili

Sahraların kevser süzer
Köy kızları çıkar gezer
Cennet bağlarına benzer
Tarla, çayırın Türk ili

Bağlarında güller açar
Dağlarında tûtiyâ var
Çıkar eteğinden akar
Bin bir pınarın Türk ili

Bu yurt gaziler otağı
Şehitlerin cennet bağı
Nice mertlerin yatağı
Mukaddes yerin Türk ili

Cemâl Hoca çekmez elem
Diler Hak’tan lutf u kerem
Hafîzindir, ümitvaram
Perverdigâr’ın Türk ili

Kağızmanlı Cemal Hoca

ANADOLU

Fırat dicledir kollarım
Uzun incedir yollarım
Dünya rezervi borlarım
Zenginliktir ANADOLU

Medeniyetler yurduyum
Başım diktir gururluyum
Kars, Ardahan,Van, Ordu’yum
İstanbul’dur ANADOLU

Papatya, kekik kırlarım
Girit, Kıbrıs yakınlarım
Çok meşhurdur akınlarım
Aşuredir ANADOLU

Oğuz’un Kayı boyuyum
Asım’ın asil soyuyum
Fatih’lerin torunuyum
Ensari’dir ANADOLU

Kardeşimdir ihvanlarım
Mert yapılı civanlarım
Gül kokulu ovalarım
Yunus kokar ANADOLU

Doldur su ver içem ana,
İhtiyacım var duana
Seher vakti Yaradan’a
Secde eder ANADOLU

Anadolu,Anadolu
Bir zamanın ipek yolu
Asker doğar kızı oğlu
Nene Hatun ANADOLU

Dolu dolu gönül dolu
Cennet bahçesidir bolu
Kardeşliktir diğer kolu
Mevlana’dır ANADOLU

Mahir Toksoy

 

ANADOLU

Seni çok sevenler(!) çok örseledi
Oy güzel vatanım, oy Anadolu..
Açların çalıştı, tokların yedi
Oy güzel vatanım, oy Anadolu..

Yanan hep sen oldun, yakılan sensin
Ruhuna çiviler çakılan sensin
Şekilden şekile sokulan sensin
Oy güzel vatanım, oy Anadolu..

Sınırlar çizildi rüyalarına
Yasaklar konuldu dualarına
Hangi sesler hâkim semalarına
Oy güzel vatanım, oy Anadolu..

Ahlat’ın, Afşin’in, Söğüt’ün mahzun
Evladın, âşığın, yiğidin mahzun
Tebessümün mahzun, ağıdın mahzun
Oy güzel vatanım, oy Anadolu..

Metrûk manastırlar ihya olmakta
Hüzün, camilere mahya olmakta
Yadlar başımıza kâhya olmakta
Oy güzel vatanım, oy Anadolu..

Üzerinden hak, adalet silindi
Hayâ zırhı delik delik delindi
Bu zelil duruma nasıl gelindi? ! .
Oy güzel vatanım, oy Anadolu..

Dün şehit kanıyla sulanan sensin
Bugün alkollere belenen sensin
Düşmandan sadaka dilenen sensin
Oy güzel vatanım, oy Anadolu..

Şehit torununa “sen sus” diyorlar
“Vatan sevmek bize mahsus” diyorlar
Her taraf toz-duman, kâbus diyorlar
Oy güzel vatanım, oy Anadolu..

Hariçten gelenler köprüyü tutmuş
Dost karşı kıyıda seni unutmuş
Hınzır yeller yaprakların kurutmuş
Oy güzel vatanım, oy Anadolu..

“Biraz azim, biraz gayret” derim ha
“Delinir karanlık, sabret” derim ha
“Şanlı mazi döner elbet” derim ha
Oy güzel vatanım, oy Anadolu…

(Parmak İzi)

Abdurrahim Karakoç

VATAN TÜRKÜSÜ
Güneşin bаşkа doğаr, Ay’ın bir bаşkа,
Şehrin bаşkа güzel, köyün bаmbаşkа,
Ay-Yıldızlı bаyrаk getirir аşkа…..
Dünyаdа bulunmаz eşin TÜRKİYEM.
Cаnım sаnа kurbаn, cаnım TÜRKİYEM

Tаrihin vаr, tаrihlere sığmаyаn,
Pişmаn olur sаnа, dostun olmаyаn,
Adаletin, insаnlığа yön veren….
Dünyаdа bulunmаz eşin TÜRKİYEM.
Cаnım sаnа kurbаn, cаnım TÜRKİYEM

Müzаffer ordun, dillere destаn,
Uğrunа yаzаr binlerce destаn,
Milletin kаhrаmаn, Soyun kаhrаmаn…..
Dünyаdа bulunmаz eşin TÜRKİYEM.
Cаnım sаnа kurbаn, cаnım TÜRKİYEM

Kаrs’ın bаşkа güzel, İzmir’in bаşkа,
Erzurum bаşkа güzel, İstаnbul bаşkа,
Bezilir mi, sаnа duyulаn аşkа….
Dünyаdа bulunmаz eşin TÜRKİYEM.
Cаnım sаnа kurbаn, cаnım TÜRKİYEM.
Yılmaz ÇELİK

Bana Anadolu Yeter

 

Sudan geçmem… yemek seçmem
Bana mısır, buğday yeter
Yedi kıta sizin olsun
Bana Anadolu yeter

Misisipi ne deresi…
Merak etmem nil neresi
Cennetin dünya adresi
Bana Anadolu yeter

Himalaya yüce amma
Ağrı geri kalır sanma
Erciyes’te olur anma
Bana Anadolu yeter

Gel sahil gör … gel, girmeye
Van gölüm var , gel görmeye
Doydum her çeşit meyveye
Bana Anadolu yeter

Dağlarım var …bağlarım var
Kekik kokan yağlarım var
Anzer marka ballarım var
Bana Anadolu yeter

Dört yanım ayrı bereket
Gez Bolu’yu gör memleket
Her an, her daim hareket…
Bana Anadolu yeter

Tüm dünyayı gezebilsem
Ömrüm kafi gelmez ,gezsem
Anadolu çıkar süzsem…
Bana Anadolu yeter

Mahir Toksoy